Praca

Firma Karasiewicz i Syn Sp. z o.o.

 

zatrudni osobę na stanowisku: Lakiernik

 

zatrudni osobę na stanowisku: Handlowiec

 

zatrudni osobę na stanowisku: BOK - biuro obsługi klienta

 

zatrudni osobę na stanowisku: Mechanik-Elektromechanik

 

Dane kontaktowe

Karasiewicz i Syn Sp. z.o.o.
Radom, ul. Kapturska 10
tel. 48 360 83 23

CV i list motywacyjny proszę składać w siedzibie firmy lub na adres e-mail renault@karasiewicz.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję,iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karasiewicz i Syn Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu (26-600) ul. Kapturska 10,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne